HISTORIEN BAG

´GEFECHTSTAND SILKEBORG BAD´

´Gefechtstand beyder ´Kommandopost´. Således dette var et stabshovedkvarter og senere også det militære hovedkvarter for alle tyske styrker i Danmark. Dvs. inklusive Luftwaffe og Kriegsmarine.


Historien om det tidligere tyske militære hovedkvarter på Silkeborg Bad, varede i 1 år og 8 måneder.


Tyskerne efterlod 24 bunkere, hvoraf de fleste idag kan ses - helt eller delvist - mange steder i parken og skoven ved og omkring Silkeborg Bad.


Vi formidler hele historien i forbindelse med :

  • Besøg i Bunkermuseet
  • Guidede ture for grupper
  • Offentlige ture med guide
  • Specialarrangementer
  • Reenactment events

Hovedvagten på Gjessøvej v. Ørnsøhus

I marts 1943 tog arbejdet for alvor fart med at opføre bunkere og tekniske installationer.


5-600 arbejdere deltog frem til november 1943 i opførelsen af 24 bunkere i området på og omkring Silkeborg Bad.

(Foto: Museumscenter Hanstholm)

Den 5. november 1943 flyttede den tyske militærstab fra Nyboder skole i København til Silkeborg Bad.


På billedet ses en del af den øverste stab. Billedet er fra d. 6. aug. 1944.


Fra venstre ses på billedet :

  • Oberstleutnant Toepke
  • General von Hanneken
  • Major MüllerOberst Meyer
  • Major Münchow.

(Foto: Ole Drostup)

I november 1943 bestod staben af 350 personer.


Deres primære opgave var at forsvare den jyske vestkyst mod en allieret invasion.


På billedet ses en situation fra en morgenappel foran Stabskompagniets kontorbarak, som lå 50 meter fra indgangen til kurbygningen på Badet

(Foto: Silkeborg Bunkermuseum)